Celoživotní vzdělávání


Pro absolventy středních škol místo studia Zlín


Pro absolventy bakalářského studijního programu místo studia Zlín


Pro absolventy bakalářského studijního programu jiného než ekonomického, obchodního nebo manažerského zaměření Doplňující ekonomicko-manažerské studium