Charakteristika oborů

Bakalářský studijní program B 6208 Ekonomika a management

Bakalářský studijní program B 6202 Hospodářská politika a správa

Bakalářský studijní program B 6209 Systémové inženýrství a informatika

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje můžete se podívat na Studijní plány


Navazující magisterský studijní program N 6208 Ekonomika a management

Navazující magisterský studijní program N 6209 Systémové inženýrství a informatika

Navazující magisterský studijní program N 6202 Hospodářská politika a správa


Doktorský studijní program P 6208 Ekonomika a management

Doktorský studijní program P 6202 Hospodářská politika a správa