Co chci studovat?

Předpokládané počty přijímaných studentů pro akademický rok 2017/18

Bakalářské studijní programy: 417

Navazující magisterské studijní programy: 337

Bakalářské studijní programy 2017/2018

Nejnižší stupeň studia, standardně trvající 3 roky (6 semestrů), představuje základní úroveň absolventa s titulem bakalář (Bc.). Můžete se přihlásit po absolvování střední školy.

Bakalářské studium

 • Termín podání přihlášek:od 3. 1.do 31. 3. 2017
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 320,- Kč
 • Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče do prezenční formy studia: podle termínů SCIO - Obecné studijní předpoklady (www.scio.cz) nebo Všeobecné štúdijné předpoklady (www.scio.sk)
 • Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče do kombinované formy studia: podle termínů SCIO (www.scio.cz), Všeobecné štúdijné předpoklady (www.scio.sk)
 • Vzorový test společnosti SCIO
 • Směrnice k přijímacímu řízení je zveřejněna na Úřední desce FaME

Bakalářský studijní program B 6208 Ekonomika a management

Bakalářský studijní program B 6202 Hospodářská politika a správa

Bakalářský studijní program B 6209 Systémové inženýrství a informatika

Navazující magisterské studijní programy 2017/2018

Standardně trvá 2 roky (4 semestry), navazuje na bakalářské studium a dotváří ucelený teoreticko-praktický profil absolventa VŠ s titulem inženýr (Ing.). Můžete se přihlásit po absolvování bakalářských studijních programů.

Magisterské studium

 • Termín podání přihlášek:od 3. 1.do 31. 3. 2017
 • Způsob podání přihlášky: elektronicky přes portál eprihlaska.utb.cz
 • Administrativní poplatek: 320,- Kč všechny obory s vyjímkou oboru Management ve zdravotnictví: 480,- Kč
 • Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče do prezenční formy studia: „Test pro navazující magisterské studium ekonomie“ pořádaný společností Scio s.r.o. v termínech 1. 4. 2017 nebo 29. 4. 2017. (www.scio.cz)
 • Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče do kombinované formy studia: „Test pro navazující magisterské studium ekonomie“ pořádaný společností Scio s.r.o. v termínech 1. 4. 2017 nebo 29. 4. 2017. (www.scio.cz) (s výjimkou oboru Management ve zdravotnictví)
 • Vzorové testy a okruhy k přijímací zkoušce
 • Směrnice k přijímacímu řízení je zveřejněna na Úřední desce FaME

Navazující magisterský studijní program N 6208 Ekonomika a management

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)

Navazující magisterský studijní program N 6209 Systémové inženýrství a informatika

Navazující magisterský studijní program N 6202 Hospodářská politika a správa

* výuka v anglickém jazyce (placená forma studia)

Doktorské studijní programy

Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů na FaME

Můžete se přihlásit po absolvování magisterských studijních programů

Studijní program Ekonomika a management

Studijní program Hospodářská politika a správa