Jak chci studovat?

Prezenčně

(tzv. denní studium)

Je nejčastější typ studia, kdy studenti navštěvují výuku dle svého rozvrhu (asi 20 hodin týdně) přímo v prostorách fakulty.

Více na Co chci studovat?

Kombinovaně

(tzv. studium při zaměstnání)

Složení předmětů pro kombinovanou formu studia je shodné se skladbou předmětů pro formu prezenční. Výuka probíhá zpravidla jednou za dva týdny v pátek a v sobotu. Část studia probíhá prezenční formou (nejčastěji v blocích) a část formou samostudia z dostupných materiálů.

Více na Co chci studovat?