Jak se přihlásím?

Bakalářské studium

Všeobecné informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu prezenční nebo kombinované formy akreditovaných bakalářských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

 

Navazující magisterské studium

Všeobecné informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu prezenční nebo kombinované formy akreditovaných navazujících magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

 

Doktorské studium

Všeobecné informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

 

FAQ

Často kladené dotazy k přijímacímu řízení

 

Poplatky za studium

Poplatky za přijímací řízení, poplatky za delší a další studium a za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce.

 

Tématické okruhy ke zkoušce

Okruhy a vzorové testy k přijímací zkoušce; Obecná strategie při řešení testu