Jak si rozšířím vzdělání?

  • Celoživotní vzdělávání
    Program celoživotního vzdělávání umožňuje zájemcům absolvovat pouze individuálně vybrané kurzy pro doplnění vzdělání. Program je určen také absolventům středních škol nebo bakalářského studijního programu, kteří z kapacitních důvodů nemohou studovat v prezenční nebo kombinované formě studia na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.