6208R038 Management a ekonomika

Po absolvování základních teoretických a obecně průpravných studijních předmětů (Mikroekonomie, Makroekonomie, Matematika, Informatika, Statistika, Cizí jazyk aj.) vystupují do popředí předměty zaměřené na praktické zvládnutí požadavků ekonomické a manažerské praxe (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Účetnictví a daně, Řízení a organizace výroby, Finance, Bankovnictví aj.). Po státní závěrečné zkoušce může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu. Hlavními oblastmi uplatnění absolventa jsou průmyslové podniky, obchodní nebo finanční společnosti.

Pokud Vás zajímá co se v daném oboru studuje, můžete se podívat na studijní plány: