Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA FAKULTĚ MANAGEMENTU A EKONOMIKY