Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM V KOMBINOVANÉ FORMĚ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU NA FAKULTĚ MANAGEMENTU A EKONOMIKY

Obor Management ve zdravotnictví

Obor Management a marketing, Finance, Podniková ekonomika a Průmyslové inženýrství

Tento přípravný kurz je určen pro uchazeče, kteří si podali přihlášku do prezenční a kombinované formy navazujících magisterských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky a budou absolvovat přijímací zkoušku organizovanou společností SCIO, s.r.o.

TEST PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM EKONOMIE