Informace k přijímacímu řízení

PŘIHLÁŠKA K DOKTORSKÉMU STUDIU

\n Detaily k platbě poplatku za přihlášku do přijímacího řízení (jako SS uveďte Vaše rodné číslo)

\n Podmínky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně pro akademický rok 2013/2014

Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa Studijní obor: 6202V010 Finance Standardní doba studia: 4 roky Forma studia: prezenční i kombinovaná  Vypsaná témata na AR 2013/2014 Studijní program: P 6208 Ekonomika a management Studijní obor:6208V038 Management a ekonomika Standardní doba studia: 4 roky Forma studia: prezenční i kombinovaná Vypsaná témata na AR 2013/2014

Jak na esej k přijímacímu řízení