14. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

DOKBAT 2018 bude 25. dubna 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že byla spuštěna registrace účastníků na 14. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (DOKBAT 2018), která se bude konat 25. dubna 2018 na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Konference DOKBAT 2018 nabízí účastníkům unikátní příležitost k prezentování svých příspěvků a diskutování o nich. Konference DOKBAT 2018 je otevřená všem studentům magisterských a doktorských studijních programů. Pojďte s námi sdílet Vaše znalosti a zkušenosti. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku konference. Vybrané příspěvky budou navrženy k publikování v odborných časopisech Journal of Competitiveness či International Journal of Entrepreneurial Knowledge.

Pozvánka: http://bit.ly/DOKBATpozvCZ

Aktuální informace jsou zveřejňovány na Facebook stránce: http://bit.ly/DOKBAT2018_FB

Další informace najdete na webových stránkách konference: http://dokbat.utb.cz/.