Absolventské stáže Erasmus+

Vyhlašujeme výběrové řízení pro absolventské pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pro studenty končících ročníků (3. a 5.) prezenčí i kombinované formy studia, kteří úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku v roce 2017.

Informace

Termín pro podání přihlášky: 14.2.2017

Přihláška do výběrového řízení 2017/2018

Kontakt:

Ing. Silvie Pfefferová, kancelář 201/U2, pfefferova@fame_utb_cz
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D., kancelář 530/U2, zimola@fame_utb_cz