Baťova manažerská škola 2017: Sním o věcech, které nikdy nebyly, a ptám se, proč ne?

Začátkem června se uskutečnil 12. běh kurzu Baťovy manažerské školy, který měl tentokrát tematický název: Celostní přístup v managementu. Inspirující setkání se konalo za přítomnosti výjimečných osobností, jako jsou prof. Milan Zelený, Ing. Ivan Baťka, PhDr. Zdeněk Pokluda, Mgr. Miroslava Štýbrová či Leoš Kubíček.

Součástí setkání se stalo i natáčení České televize do pořadu GEN k životnímu jubileu pana prof. Zeleného. Tentokrát se kurzu zúčastnilo 39 posluchačů z firem např. AUSTIN DETONATOR s.r.o., Avex Steel Products, s. r. o., BROSE CZ spol. s r. o., KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o. atd.

DSC_0003.JPG

Setkání začalo vystoupením prof. Zeleného na téma Cesty k úspěchu – trvalé hodnoty soustavy Baťa v kontextu současnosti.  Prof. Zelený nejprve vyprávěl o ZET expedici – Po stopách Jana A. Bati v Brazílii. Příběh J. A. Bati v Brazílii je pro nás velmi inspirující, neboť Baťa tam vybudovat kompletně sedm měst na zelené louce. V té době nebyl žádný návod, sborník vědomostí, jak město vytvořit, vyplývá z toho důležitost i pro dnešní dny, používat vlastní selský rozum, důvěřovat svým vlastním myšlenkám a vizím. „Tam nebylo vůbec nic, začínal od nuly,“ zdůrazňuje Ing. Baťka, který se také expedice zúčastnil. Jak to Baťa dokázal? Prof. Zelený říká: „Měl vidinu, šel si za ní a nenechal se odradit, nepodlehl krizi ani strachu a to staví mosty, a tak postavil i J. A. Baťa most.“ A pokračuje slovy: „Důležitý je způsob myšlení člověka, a bratři Baťové oba, vytvořili svůj podnik v době největší deprese, v době všeobecného útlumu a přesto vynikali. Důvodem jejich úspěchu byla skutečnost, že krizi zabudovali do svého myšlení, nebyli ve stabilním prostředí, nechyběla jim však odvaha k čemukoliv. Dnes máme k dispozici technologie, znalosti, ale chybí nám ta odvaha. Dělat věci po svém, věřit svému nápadu, jít si za tím a nekopírovat druhé. Dělat něco, co nikdo, nikdy nedělal. Doba, ve které se narodíme, v té konáme, nenechejme se čímkoliv znechutit, je třeba pracovat s tím, co zrovna je.“

 Efektivnější než studovat bestsellery je podle pana prof. Zeleného setkávat se se skutečnými aktéry, nebo číst zápisky skutečných aktérů. Další zajímavou myšlenkou je, že bychom měli kritizovat vlastním činem, to je ten nejefektivnější a zároveň nejtěžší způsob. Není blbost dělat něco, co je pro druhé nepochopitelné. Prostředí se stále mění, nepřizpůsobujme se prostředí, hledejme vlastní cesty. Každé nalezení vlastní – své cesty je obohacující pro celý svět. Svět má tak další alternativu k dispozici. To, co dělají ostatní je pro nás jen inspirace. Kopírovat znamená jít mnoho kroků dozadu, protože každá cesta je stále v pohybu, a ten kdo to dělá skutečně, už je dávno někde jinde, než ho okopírujete. Každý člověk má mít svůj specifický přínos. Ti, co něco dokázali, se učili v akci. Šťastný je dle prof. Zeleného ten, kdo se učí z chyb ostatních, nešťastný je ten, kdo se učí z vlastních chyb. Je třeba se nebát velkých myšlenek.

Baťou a jeho inspirací pro dnešek se zabýval i další řečník PhDr. Zdeněk Pokluda, který napsal o Baťově podnikání mnoho knih, dle jeho slov bylo Baťovo řízení firmy fenomenální. „Každý spolupracovník je můj syn,  mysli globálně – jednej lokálně, hlásal Baťa, a tak v každé zemi po světě říkali „Náš Baťa,“ protože on podporoval lokální ekonomiku všude ve světě a svým chováním k lidem, ani nepoznali, že by byl odjinud.“ Baťa dle jeho slov, považoval za důležité, aby lidé šli na zkušenou do světa, ve světě získají pochopení jak pracovat doma. Ven, ven, ven, znamená, že se s něčím vrátíte. Baťa říkával, nikdo mě neupozorňoval, že když jsem se stal obuvníkem, budu také muset být dobrým psychologem, a zdůrazňoval tak, jak je důležité umět pracovat s lidmi.

První den pokračoval prohlídkou Expozice Princip Baťa s Mgr. Miroslavou Štýbrovou, Prohlídka byla s odborným výkladem v nových prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve 14. budově bývalého baťovského areálu. Dále si účastníci mohli vychutnat výjezd v legendární pojízdné kanceláři a výklad na terase bývalé Správní budovy firmy Baťa – „Baťův mrakodrap.“

Ing. Ivan Baťka, ředitel společnosti Fosfa, představil, jak pracují u něj ve firmě a jak změnili vše ve Fosfě, tak, aby služba byla smyslem podnikání. “Když to nejde, vyhrňte si rukávy a udělejte to,“ říká. Důležité je nastavení mysli, nedělat něco napůl, je třeba to dělat ze srdce a naplno. Průměrný člověk, podnikatel, to dělá napůl, kdo tomu dá srdce, vášeň, kde je ta odvaha dát do toho všechno, to hned uvidíte, takoví jsou dobří spolupracovníci. Nejdůležitější je selský rozum, nečekat, až věci perfektně připravíme, ale prostě udělat první, nějaký krok, ten otevře nové obzory, pak se rozhlédneme a uděláme to samé, další první krok a tak postupujeme dále. Nemůžeme být zítra na Googlu, když hrajeme obecní přebor, ale postupnými jednotlivými kroky se můžeme posunovat dále. Nejlepší je podle Ing. Baťky, když nás konkurence podceňuje, pak můžeme něco skutečně udělat. Změna firemní kultury, dle jeho slov znamená v prvé řadě změnit prostředí ve firmě, v dalším kroku změnit chování lidí, až potom se změní kultura jako celek a zase znovu začínáme od prvního kroku - změníme prostředí ve firmě…V dnešním světě je třeba neustále dělat změny, nezastavovat se, stále reagovat na to, co se děje. „Lidé se obecně bojí změn, proto je dobré dělat malé změny, ale pořád a neustále,“ zdůrazňuje Baťka.

Co je nejdůležitější v životě? Čas, je to nejcennější, co můžeme dát a co máme. Důležitá je vlastní cesta, udělání prvního kroku, není žádná strategie, je jen první krok, ten vyhodnotíme, přizpůsobíme a uděláme druhý krok a tak stále znovu, vždycky je jen první krok v daném čase, prostředí a podmínkách. Když volíme z alternativ, je důležité najít tzv. prominentní alternativu, která je akceptovatelná oběma stranami, pak je vyřešení konfliktu možné. A tak je důležitá tvorba nových, lepších možností. Jediná jistota, kterou máme, je to, že budeme vystaveni pouze změně. Většina lidí reaguje na symptomy, důležité však je soustředit se na příčiny a pochopení toho, co se zrovna děje. Důležité je v dnešní době sdílení znalostí a technologií.

Fosfa se v rámci své firemní kultury zabývá filozofií KAIZEN, která vede k neustálému úsilí o zlepšování a jeho každodenní realizaci. „Musíš vařit, aby ses stal dobrým kuchařem. Pochopit zákazníka, co chce a proč, přizpůsobit se jeho budoucí potřebě a chopit se příležitosti aneb neprodávej zlato, prodávej šperky,“ říká Ing. Baťka.  Také bychom, dle jeho slov, měli přestat přemýšlet o tom, že nás někdo ocení, to nám dá obrovskou svobodu. Neméně důležitá je také odvaha přijímat vlastní rozhodnutí, buď vezmete život svůj do svých rukou, nebo to udělá někdo za vás, i to je samozřejmě volba. Nemůžeme si však myslet, že když budeme tu samou věc dělat jako ostatní, že budeme úspěšní, naše otázka by měla být – V čem jsme odlišní? Závěrem Ing. Baťka připomněl Einsteinovu teorii šílenství – Pokud chcete dělat věci stejně a očekávat jiné výsledky, to je šílenství.

Letošní jarní setkání Baťovy manažerské školy zakončil Leoš Kubíček, jenž je spolutvůrcem systému Holistic Management, s tématem Systém garantovaného zlepšování výkonů firem, týmů a jednotlivců, který zdůraznil, že každá firma je symbiózou živých a neživých systémů, má své DNA a je zapotřebí holistického aneb celostního řízení firmy. Do firem je dle jeho slov potřeba vrátit srdce.

DSC_0149.JPG

Kurzy Baťovy manažerské školy se konají pravidelně od roku 2010. Lektory kurzů jsou renomovaní odborníci z akademické i firemní praxe. Jednotlivé části kurzu přináší posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, ale nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrželi certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.