Česká televize, Televizní studio Brno nabídka stáží pro studenty VŠ

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2018

Jedná se o bezplatné, tříměsíční stáže. Přesný termín nástupu sdělí vybraným studentům po skončení výběrových řízení na jednotlivé pozice příslušní vedoucí jednotlivých pracovišť.

Pravidla přijetí: Žádost o zařazení do výběrového řízení na jednotlivé pozice zašle zájemce písemně garantovi za ČT (uvedený u každé pozice). K žádosti připojí životopis, stručný motivační dopis a uvede obor, který studuje.

Pokud zájemce splní požadavky ČT, bude zařazen do výběrového řízení na danou pozici a pozván k ústnímu pohovoru.

 

NABÍDKA POZIC:

Název pozice: Asistent/ka dramaturgie – Dobré ráno

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů

Garant za ČT: Tomáš Koňařík, dramaturg, e-mail: tomas.konarik@ceskatelevize_cz

 

Název pozice: Asistent/ka dramaturgie – dětské pořady

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách pořadů S Hubertem do lesa, Jogínci a AZ-kvíz Junior

Garant za ČT: Tomáš Koňařík, dramaturg, e-mail: tomas.konarik@ceskatelevize_cz

 

Název pozice: Asistent/ka archívu a programových fondů        

Pracovní náplň: popis nosičů, zakládání a vyhledávání v databázi, příprava materiálů k digitalizaci

Garant za ČT: Tomáš Koňařík, dramaturg, e-mail: tomas.konarik@ceskatelevize_cz

 

Název pozice: Druhý asistent/ka produkce          

Pracovní náplň: plnění dílčích úkolů produkce při přípravě natáčení, natáčení a postprodukci televizního pořadu

Garant za ČT:   Mgr. Igor Chvála, vedoucí výroby, e-mail: igor.chvala@ceskatelevize_cz

Název pozice: Asistent/ka útvaru techniky

Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvaru techniky, práce na překladu manuálů technických zařízení z AJ

Garant za ČT:   Ing. Martin Kalmus, vedoucí techniky, e-mail: martin.kalmus@ceskatelevize_cz

 

Název pozice: Asistent/ka marketingu a komunikace     

Pracovní náplň: pozice zaměřená na PR pořadů Televizního studia Brno ČT a marketingových aktivit

Garant za ČT:   Bc. Hana Orošová, tisková mluvčí TS Brno, e-mail: hana.orosova@ceskatelevize_cz

 

Název pozice: Asistent/ka ekonomiky a účetnictví         

Pracovní náplň: asistence a spolupráce v útvarech ekonomiky, účetnictví, plánování a controllingu

Garant za ČT:   Ing. Jiří Ševčík, vedoucí ekonomiky a provozu, e-mail: jiri.sevcik@ceskatelevize_cz

Název pozice: Asistent/ka kreativního producenta

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při přípravách jednotlivých pořadů

Garant za ČT: Jiřina Budíková, vedoucí programu, e-mail: jirina.budikova@ceskatelevize_cz

Název pozice: Asistent/ka personálního oddělení

Pracovní náplň: asistence a spolupráce při zpracování personálních podkladů TS Brno 

Garant za ČT:   Eva Heczko, vedoucí personálního útvaru, e-mail: eva.heczko@ceskatelevize_cz