Doplňkové kurzy FaME

Pedagogové z FaME si pro zájemce připravili doplňkové kurzy z předmětů: Podnikové finance I, Mikroekonomie I, Mikroekonomie II, Makroekonomie II a Manažerské účetnictví II. Pokud máte zájem, můžete se na jednotlivé kurzy přihlásit.

Doplňkový kurz Makroekonomie II ve dnech 14. 8. – 15. 8. 2017 vždy od 9 do 14 hodin v místnosti č. 0110/U2 (posluchárna E)

Doplňkový kurz Mikroekonomie II ve dnech 21. 8. – 22. 8. 2017 vždy od 9 do 14 hodin v místnosti č. 0110/U2 (posluchárna E)

Doplňkový kurz Manažerské účetnictví II ve dnech 28. 8. – 29. 8. 2017 vždy od 9 - 12 a 13 – 15 hodin v místnosti č. 121/U2 (posluchárna A)

DOPLŇKOVÝ KURZ PODNIKOVÉ FINANCE I

Termín kurzu:     21. 8. - 22. 8. 2017
celkem 10 hodin
Termín podání přihlášek: 16. 8. 2017
Cena kurzu: 500,- Kč
Platba bude provedena na základě faktury.
Vyučující: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Přihláška

Pozn.: Studenti, kteří nevyčerpali všechny termíny zkoušek / klasifikovaných zápočtů a kteří získali z daného předmětu zápočet, mohou v opravném zkouškovém období (21. 8. – 1. 9. 2017) vykonat zkoušku / klasifikovaný zápočet.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

DOPLŇKOVÝ KURZ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ II

Termín kurzu:     28. 8. - 29. 8. 2017
celkem 10 hodin
Termín podání přihlášek: 23. 8. 2017
Cena kurzu: 500,- Kč
Platba bude provedena na základě faktury.
Vyučující: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Přihláška

Pozn.: Studenti, kteří nevyčerpali všechny termíny zkoušek / klasifikovaných zápočtů a kteří získali z daného předmětu zápočet, mohou v opravném zkouškovém období (21. 8. – 1. 9. 2017) vykonat zkoušku / klasifikovaný zápočet.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

DOPLŇKOVÝ KURZ MIKROEKONOMIE I

Termín kurzu:     15. 8. 2017
celkem 5 hodin
Termín podání přihlášek: 9. 8. 2017
Cena kurzu: 250,- Kč
Platba bude provedena na základě faktury.
Vyučující: Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.

Přihláška

Pozn.:

  • Studenti, kteří nevyčerpali všechny termíny zkoušek / klasifikovaných zápočtů a kteří získali z daného předmětu zápočet, mohou v opravném zkouškovém období (21. 8. – 1. 9. 2017) vykonat zkoušku / klasifikovaný zápočet.
  • Kurz nebude probíhat jako přednáška. Obsah kurzu bude podle nachystaných otázek ze strany studentů. Studenti si mohou nachystat otázky a příklady z různých verzí testů z předchozích zkouškových období.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

DOPLŇKOVÝ KURZ MIKROEKONOMIE II

Termín kurzu:     21. 8. - 22. 8. 2017
celkem 10 hodin
Termín podání přihlášek: 16. 8. 2017
Cena kurzu: 500,- Kč
Platba bude provedena na základě faktury.
Vyučující: doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.

Přihláška

Pozn.: Studenti, kteří nevyčerpali všechny termíny zkoušek / klasifikovaných zápočtů a kteří získali z daného předmětu zápočet, mohou v opravném zkouškovém období (21. 8. – 1. 9. 2017) vykonat zkoušku / klasifikovaný zápočet.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.

DOPLŇKOVÝ KURZ MAKROEKONOMIE II 

Termín kurzu:     14. 8. - 15. 8. 2017
celkem 10 hodin
Termín podání přihlášek: 9. 8. 2017
Cena kurzu: 500,- Kč
Platba bude provedena na základě faktury.
Vyučující: Ing. Martin Mikeska, Ph.D., Ing. Monika Horáková, Ph.D.

Přihláška

Pozn.: Studenti, kteří nevyčerpali všechny termíny zkoušek / klasifikovaných zápočtů a kteří získali z daného předmětu zápočet, mohou v opravném zkouškovém období (21. 8. – 1. 9. 2017) vykonat zkoušku / klasifikovaný zápočet.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 studentů.