FaME na Noci vědců

V pátek 6. října 2017 se konala v prostorách Laboratorního centra Fakulty technologické každoroční akce Noc vědců, tentokrát na téma Mobilita – svět v pohybu, která mimo jiné probíhala na desítkách míst v České republice. Jejím cílem je podpořit a popularizovat vědu, přiblížit lidem práci vědců a skrze zábavný program ukázat široké veřejnosti důležitost a zajímavost vědy. Vědci v tento jeden večer představují široké veřejnosti svoji práci v netradičním světle.

Jedním z mnoha vystavujících představitelů vědy byla i Fakulta managementu a ekonomiky. Tým složený ze studentů Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, Ústavu managementu a marketingu a Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, si pod vedením studentů doktorského studijního programu Ekonomika a management pro návštěvníky této akce připravil bohatý program, v rámci kterého si účastníci mohli:

·         Vyzkoušet rozpohybovat programovatelného robota a naprogramovat jej, aby zvládl absolvovat předem stanovenou trasu, ať už v jednodušším nebo i složitějším provedení.

·         Ověřit své pohybové dovednosti a co nejrychleji na čas poskládat věž ze stavebnice LEGO DUPLO anebo bugy auto ze stavebnice LEGO TECHNIC, které se využívají pří výuce zlepšování výrobních procesů.

·         Zasoutěžit v interaktivním kvízu s QR kódy a otázkami zaměřenými na mobilitu zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně.

Součástí programu byla také prezentace měřícího zařízení DataLogger, které se využívá pro měření lokální svalové zátěže při pohybování rukou v rámci pracovních činností, nejčastěji ve výrobních procesech, např. u výrobních linek. Návštěvníci se také mohli podívat na možnosti simulací toků materiálů a výrobků ve výrobních procesech, které se využívají pro odhalení problémů u výrobních linek a k jejich následnému zlepšení.

Všichni, kteří se zapojili do soutěží v rámci programu FaME byli odměněni dárkovými předměty FaME a drobnou sladkou tečkou dle vlastní libosti. V rámci soutěží se stavebnicemi LEGO DUPLO a TECHNIC byli navíc každou hodinu odměněni ti nejrychlejší a nejšikovnější „skládači“. Každý z nich vyhrál dárkovou tašku plnou reklamních předmětů FaME a UTB ve Zlíně.

I přes nepřízeň počasí považujeme letošní Noc vědců UTB za úspěšnou a věříme, že zapojení FaME do této akce bylo přínosem pro všechny návštěvníky, a že si to u nás všichni účastníci skvěle užili.

Za organizační tým

Ing. Pavel Ondra
Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů

IMG_2942.JPG