FaME nabízí firmám audit sdílení znalostí v organizaci

oooo.jpg

Do konce června mají společnosti možnost nechat si zdarma zpracovat na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně tzv. audit sdílení znalostí v organizaci. Toto šetření podrobně analyzuje nejen aktuální úroveň sdílení znalostí v organizaci, ale i nastavení činností, které by mohly toto sdílení znalostí ovlivňovat. Přínosy zapojení se do tohoto auditu zahrnují pro firmy získání informací, jak na tom organizace jsou i tipy, na co se zaměřit, aby na tom byly firmy ještě lépe.

Řešíte-li, jak podpořit komunikaci a sdílení znalostí ve firmě, či jak ovlivnit sdílení znalostí mezi pracovníky, úspěšnost a výkonnost firmy, nebo se zajímáte, jak na tom jste, pokud jde o sdílení znalostí, ve srovnání s dalšími firmami, máte možnost to zjistit. Zapojte se do projektu „Zvýšení výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu.“ Veškeré informace o projektu najdete na webu http://ro-zvyseni-vykonnosti.webnode.cz/

Audit probíhá formou dotazníku, který v organizaci vyplňují buď všichni zaměstnanci, nebo jen skupina zaměstnanců, u níž je sdílení znalostí zapotřebí prověřit. Otázky jsou přizpůsobeny třem kategoriím zaměstnanců: vedení, personalisté a ostatní. Vyplnění dotazníku vedoucími pracovníky a personalisty trvá přibližně 30 minut. Ostatním zabere přibližně 20 minut. Vzhledem k tomu, že je vyhodnocována i finanční výkonnost organizace a efektivity využití lidských zdrojů, je zapotřebí vyplnit i identifikační list organizace. Ten za organizaci vyplňuje jeden představitel.

Realizaci tohoto auditu je zapotřebí si předem domluvit na e-mailu: benyahya@fame_utb_cz či na telefonu 576032342. FaME zpracuje po auditu závěrečnou zprávu shrnující výsledky organizace a návrhy opatření ke zvýšení úrovně sdílení znalostí v organizaci.

Součástí projektu bude na podzim roku 2017 závěrečný workshop věnovaný sdílení znalostí v organizacích a podpoře tohoto sdílení, který by společnostem mohl také přinést nové podněty a pomoci získat osvědčené postupy z jiných organizací.

oooo.jpg