FaME podpoří v roce 2018 projekt Letní podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů

Letní podnikatelský kemp, který učí mládež z dětských domovů, jak rozjet svůj vlastní byznys se bude v roce 2018 konat již třetím rokem. Pořádá ho Nadace ZET profesora Milana Zeleného ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a obecně prospěšná společnost Yourchance.

Fakulta managementu a ekonomiky v čele s děkanem doc. Ing. David Tuček, Ph.D. se rozhodla podpořit jedno dítě z dětského domova a poslat ho na Letní podnikatelský kemp pro mladé. Účastníkům Letního podnikatelského kempu bude nabídnuta možnost studovat na FaME a v případě úspěšného přijetí navíc obdržet stipendium.

 

Video informací o tomto projektu naleznete na:

https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/videos/1302337943222137/?source=feed_text&story_id=505874843095137

 

Děkujeme všem, kteří doposud projekt podpořili, zaměstnanci FaME zatím přispěli dohromady částkou 3730,- Kč. Další možnost přispět budou mít zájemci na jaře.