Káva s děkanem FaME

Každý čtvrtek od 9 do 10 hodin má pro Vás - pro kohokoliv otevřené dveře a kávu náš pan děkan David Tuček. Můžete ho navštívit a pohovořit si s ním, o tom, co máte na srdci, v jeho kanceláři 536/U2.

kava s dekanem.jpg