Konference

26. 04. 2017

Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Moc děkujeme všem našim hostům za výbornou atmosféru v průběhu celé naší konference. Věříme, že jste si ji všichni užili a načerpali...
03. 04. 2017

Pozvánka na 12. běh kurzu Baťova manažerská škola

1.- 2. června 2017
20. 03. 2017

Konference Psychologie práce a organizace

24. – 25. května 2017 FaME, UTB ve Zlíně