Kontaktní údaje

Sídlo:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky 

Mostní 5139

760 01 Zlín 

Ústředna:

tel.: +420 57 603 1111
fax.: +420 57 603 2559

Sekretariát děkana:

tel.: +420 57 603 2685

Studijní oddělení:

tel.: +420 57 603 2312

 

IČ: 70883521

DIČ: CZ 70883521