Lean Engineering

Ve dnech 14.8. - 25.8.2017 realizuje Ústav průmyslového inženýrství první ročník Sommer school pro zahraniční studenty se zaměřením na prezentaci nejnovějších trendů v oblasti štíhlých výrobních konceptů a rovněž na konfrontaci stávajících znalostí se zahraničními studenty.

Obsahová témata jsou rozvržená do 4 oblastí: štíhlá výroba, štíhlá administrativa, štíhlá logistika a štíhlé inovační procesy. V rámci výuky jsou realizované teoretické vstupy, praktické příklady a řada tréninkových her, doplněných video sekvencemi z oblasti implementace nových trendů v průmyslových firmách v ČR i ve světě.

Na letní školu dorazili studenti z Indie, Německa, Finska, Belgie, Turecka, kteří již od začátku výuky vytvořili kompaktní a tvořivý tým spolu s lektory. Již nyní se těšíme na další ročník.