Mezinárodní konference International Conference on Economics and Finance (ICFE 2018)

20. - 21. září 2018 Ton Duc Thang University v Ho Chi Minh City, Vietnam.

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je spoluorganizátorem pátého ročníku mezinárodní konference International Conference on Economics and Finance (ICFE 2018), která se uskuteční 20.-21. září 2018 na Ton Duc Thang University v Ho Chi Minh City ve Vietnamu. K účasti na této konferenci jste srdečně zváni.

Více informací lze najít na stránkách konference: http://icfe2018.tdtu.edu.vn