Mezinárodní projekt na FaME podpořila Michaela Šojdrová

Projekt s názvem Entrepreneurship education for University students, jehož hlavním cílem je tvorba metodiky podporující podnikání studentů.

Dne 20. února 2017 navštívila Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. Účelem její návštěvy bylo seznámit se s průběhem realizace mezinárodního projektu „Pilot project: Entrepreneurship education for University students“ jehož hlavním cílem je tvorba metodiky podporující podnikání studentů v rámci vysokoškolských studií a to nejen na univerzitách v České republice, ale i v zahraničí. Paní europoslankyně byla za řešitelský tým děkanem fakulty  doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. seznámena s průběhem řešení projektu, zejména s konceptem navrhované metodiky a také s dosavadními výsledky. V rámci diskuze se paní europoslankyně zajímala o výsledky průzkumu, který proběhl mezi studenty univerzity, a který měl za cíl zjistit vztah studentů k podnikání a vnímání podnikatelského prostředí v České republice a Zlínském kraji. Průzkumu se zúčastnilo 739 studentů z celé UTB. Děkan fakulty doc. Tuček na adresu výsledků výzkumu uvedl: „Celkově až 60 % dotazovaných studentů uvažuje o budoucím podnikání, zkušenosti z praxe však hovoří, že  jen asi 4 % je schopno podnikání zrealizovat. Proto je širší odborná příprava na budoucí podnikání pro studenty žádoucí. Z průzkumu také vyplynulo, že na UTB ve Zlíně 4% studentů podniká již během studia. Nový, speciální obor zaměřený na podnikání by uvítalo až 37% dotazovaných.“

Na setkání byla přítomna i prorektorka UTB ve Zlíně pro pedagogickou činnost prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, která stála při zrodu aktivit podporujících podnikání studentů na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a tyto aktivity dále pomáhá rozvíjet na univerzitní úrovni.

Projekt získaný v rámci programu Erasmus+ se zaměřuje na potřeby výuky podnikatelství na vysokých školách, který absolventům následně umožní lepší uplatnění na trhu práce. V rámci projektu bude vyvinuta metodika výuky podnikatelství pro studenty vysokých škol, která by  měla kombinovat praktické dovednosti a teoretické znalosti. Zapojení studenti budou schopni získat certifikát. Očekávanými výstupy tohoto dvouletého projektu bude mimo jiné metodika výuky podnikatelství na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, případová studie implementace této metodiky evropskou univerzitou, evaluační nástroj pro mezinárodní certifikaci a tzv. BarCamp „Podnikatelství“ neboli otevřená konference mladých podnikatelů. Koordinátorem projektu je FaME UTB ve Zlíně, partnery jsou Junior Achievement, o.p.s. (Praha), Junior Achievement Europe (Belgie) a také Fonden for Enterprenorskab – Young Enterprise (Dánkso) a Member of European Parliament paní europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová.

DSC_0148.JPG

DSC_0142.JPG