Nabídka studia na University of Huddersfield, Velká Británie, se získáním Double degree titulu

Nabídka studia na University of Huddersfield ve Velké Británii v akademickém roce 2018/2019

Vypisujeme výběrové řízení pro studenty 2. a 3. ročníku FaME prezenční formy bakalářského studijního programu Ekonomika a management se získáním bakalářského nebo magisterského double degree titulu.

Uzávěrka přihlášek: 18. 1. 2018

Informace a přihláška

Kontakt:

Ing. Silvie Pfefferová, kancelář 201/U2, pfefferova@utb_cz
RNDr. Bedřich Zimola, Ph.D., kancelář 530/U2, zimola@utb_cz