Návštěva ve společnosti REC Group s.r.o.

Dne 31. 10. 2014 pracovníci CAEV předjednali pro vedení naší fakulty návštěvu významné společnosti z našeho regionu, a to společnosti REC Group s.r.o. ze Starého Města u Uherského Hradiště (www.recgroup.cz).

Společnost REC Group s.r.o. neboli Recyklační Ekologické Centrum bude řada z Vás znát pod původním názvem KOVOSTEEL s.r.o., který společnost nesla od svého založení v roce 1998 až do roku 2012.

Nyní společnost sdružuje sedm dalších společností (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o., OTR Recycling s.r.o., STEELMET, s.r.o., GELPO s.r.o., NEOMA Recycling, s.r.o. a Modrý kvítek, s.r.o.), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oboru likvidace odpadů a jejich zpracování, demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání v oblasti environmentální politiky a další služby. Firmy ve skupině zaměstnávají celkem přibližně 300 zaměstnanců (patří mezi vůbec nejvýznamnější zaměstnavatele osob zdravotně znevýhodněných ve Zlínském kraji) a dosáhly tržeb ve výši okolo 1 mld. Kč.

Společnost klade velký důraz na ekologické vzdělávání veřejnosti, kdy se snaží jít cestou Jana Ámose Komenského - škola hrou. K tomuto cíli napomáhají atrakce nacházející se v areálu společnosti - např. maják Šrotík, loď Naděje, Kovozoo - nebo společnost pořádá naučně populární akce jako např. DEN ZEMĚ, kdy letos úspěšně proběhl již sedmý ročník. Téměř každý den probíhá v areálu společnosti exkurze z mateřských, základních či středních škol a v minulém roce tak areál společnosti navštívilo více než 20 000 návštěvníků.

navsteva rec

Po úvodním seznámení s předmětem činnosti firem ve skupině jsme naopak seznámili naše hostitele se zaměřením a prioritami naší fakulty, s rozdělením do jednotlivých ústavů, zájmem na maximálním propojení teorie a praxe a rovněž s možnostmi případné spolupráce.

Nabídka spolupráce našla u zástupců společnosti kladnou odezvu a doufáme, že již brzy se tato spolupráce nastartuje a půjdou vidět její reálné výstupy. Po diskusi následovala prohlídka samotného areálu společnosti včetně krátké návštěvy již zmiňované Kovozoo. Všem našim hostitelům, a to jmenovitě Ing. Milanu Burešovi - jednateli společnosti STEELMET, s.r.o., Ing. Jaroslavu Gajdůškovi - výrobnímu řediteli společnosti GELPO s.r.o., Vladimíru Hofmanovi - výkonnému řediteli společnosti NEOMA Recycling, s.r.o. a Pavlu Hartmanovi - projektovému manažerovi společnosti REC Group s.r.o., patří za umožnění návštěvy a příjemně strávené dopoledne naše poděkování.