NEOTEVŘENÉ POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V LETNÍM SEMESTRU 2016/17

ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

MUPE/PEAR Ekologické aspekty rozhodování podniků

MUPE/APRM Aspects of Project Management

ÚSTAV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA

MURVP / KEKG  Ekonomická geografie

CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁNÍ

 

CJV/NEK2 Korespondence v angličtině

CJV/PSP2 Španělština 2

CJV/PF2 Francouzština 2

CJV/PRU2  Ruština  2 – studenti budou sloučeni do jedné skupiny

CJV/PPRSK Presentation Skills – studenti budou sloučeni do jedné skupiny

V řešení:

CJV/FCE Příprava na zkoušky Cambridge B2

Ve Zlíně dne 1. 2. 2017