NEOTEVŘENÉ POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V LETNÍM SEMESTRU 2017/18

ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

MUPE/PEAR Ekologické aspekty rozhodování podniků

MUPE/PISR Inovace systémů řízení

CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁNÍ

CJV/PSP2 Španělština 2 (zrušena výuka středa 18-20) studenti si zvolí jinou skupinu

CJV/PF2 Francouzština 2 (zrušena výuka pondělí 8-10) studenti si zvolí jinou skupinu

CJV/PRU2  Ruština 2 (zrušena výuka v středa 16-18) studenti si zvolí jinou skupinu

CJV/ACR1 – Angličtina v cestovním ruchu (pátek 8-10) studenti budou navštěvovat výuku s kombinovanou formou studia

CJV/CFCE2 – Příprava na zkoušky Cambridge B2

ÚSTAV FINANCÍ

MUFU/PUSV – Účetní a daňové SW

MUFU/ EZAUC - The Basics of Accounting

Ve Zlíně dne 29. 1. 2018