Odborná exkurze ve společnosti greiner packaging slušovice

V rámci letního semestru proběhla ve středu 5. dubna 2017, v rámci výuky předmětu „Základy výrobních systémů“ odborná exkurze ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o. Exkurze se zúčastnilo 16 studentů prezenční formy 3. ročníku studijního oboru „Řízení výroby a kvality“ z Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

20170405_093536_petr.jpg

Společnost greiner packaging slušovice s.ro. je jedním z předních výrobců plastových, neplastových, kombinovaných obalů a technických dílů  v oblasti potravinářských a nepotravinářských výrobků.  Společnost je tvořena efektivní sítí závodů v 19 zemích po celém světě. Společnost disponuje moderními technologiemi výroby plastových obalů (vstřikováním, vstřikovyfukováním, extruzním vyfukováním, tvarování, extruzí folie, IML-vkládáním etiket do formy a dále také potiskem, etiketováním, IML vstřikováním, sleevem).

Ve společnosti greiner packaging slušovice s.r.o. provázel studenty průmyslový inženýr
Dr. Petr Mikulec, který studenty v úvodu exkurze seznámil s historií, vývojem a sítí závodů společnosti. Představil základní produkty spolu s jejich technologickým procesem výroby. Praktickou výrobu měli studenti možnost projít v provozu packaging, divize K a divize KAVO. Tematicky byla exkurze zaměřena na zlepšování procesů, zavádění metod průmyslového inženýrství, čistotu prostředí, zejména také na hygienu a využívání lidského potencionálu ve výrobě. Velký důraz je ve společnosti kladen na humánní přístup ke svým pracovníkům a tím pádem
 i na spokojeného pracovníka (nejen
ve výrobě), s tím úzce souvisí bezpečnost práce, ergonomie pracoviště a motivační program společnosti. Studenti měli možnost vidět reálné spuštění systému hlášení poruch ANDON přímo ve výrobě v průběhu exkurze v divizi K.

Po prohlídce výroby, jednotlivých divizí, byl závěr exkurze vymezen dotazům. Studenti se zájmem diskutovali o právě uskutečněné exkurzi. Ze strany společnosti greiner packaging slušovice s.r.o. jim byla nabídnuta možná spolupráce v oblasti odborných stáží, projektů a do budoucna i možné zpracování témat diplomových prací z oblasti výroby, logistiky metod a průmyslového inženýrství. Děkujeme společnosti greiner packaging slušovice, s.r.o za umožnění uvedené exkurze.

Lucie Macurová

Odborný asistent, ÚPIaIS FaME, UTB