OZNÁMENÍ - stěhování v budově FaME

Děkanát Fakulty managementu a ekonomiky je přestěhován do 2. patra.

V budově FaME na Mostní ulici po přestěhování FHS do nové budovy probíhá stěhování kanceláří, mějte prosím pochopení, že některé pracovníky najdete postupně na novém místě. Děkujeme.

2. PODLAŽÍ /2ND FLOOR
SEKRETARIÁT DĚKANA /ASSISTANT TO DEAN 235 
DĚKAN / DEAN 236
PRODĚKAN PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY/VICE-DEAN FOR INTERNATIONAL RELATIONS 202B
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ/STUDENT AFFAIRS OFFICE 206, 207, 211 A, 211B 
PRODĚKAN PRO DOKTORSKÁ STUDIA/VICE-DEAN FOR PhD STUDIES 208
REFERÁT VĚDY A KVALIFIKAČNÍCH ŘÍZENÍ/RESEARCH AND PROFESSIONAL GROWTH OFFICE 208 A, 209 
HOSPODÁŘSKÉ ODDĚLENÍ/FINANCE OFFICE 227, 228
PRODĚKAN PRO TVŮRČÍ ČINNOST A SPOLUPRÁCI S PRAXÍ/VICE-DEAN FOR RESEARCH AND BUSINESS LIAISON 233 
PRODĚKAN PRO STUDIUM A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/VICE-DEAN FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES AND LIFELONG LEARNING 230 
PRODĚKAN PRO STRATEGICKÉ PROJEKTY A PROPAGACI/VICE-DEAN FOR STRATEGIC PROJECTS AND PROMOTION 231 
REFERÁT MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ/INTERNATIONAL OFFICE 201
CENTRUM APLIKOVANÉHO EKONOMICKÉHO VÝZKUMU/ CENTER FOR APPLIED ECONOMIC RESEARCH 202A, 204,205
REFERÁT PRO STRATEGICKÉ PROJEKTY A PROPAGACI 210
TAJEMNÍK/SECRETARY OF FACULTY 234

3. PODLAŽÍ/3RD FLOOR
ÚSTAV MANAGEMENTU A MARKETINGU/DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND MARKETING
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 305
SEKRETARIÁT/ SECRETARY 304

ÚSTAV EKONOMIE/DEPARTMENT OF ECONOMICS 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 300A
SEKRETARIÁT/ SECRETARY 300B

ÚSTAV REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA/DEPARTMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT, PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION AND LAW 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 334A
SEKRETARIÁT / SECRETARY 333

4. PODLAŽÍ/4TH FLOOR
ÚSTAV FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ/DEPARTMENT OF FINANCE AND ACCOUNTING 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 401
SEKRETARIÁT / SECRETARY 402

5. PODLAŽÍ/5TH FLOOR
ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ/DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND INFORMATION SYSTEMS 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 501
SEKRETARIÁT / SECRETARY 502

ÚSTAV STATISTIKY A KVANTITATIVNÍCH METOD/DEPARTMENT OF STATISTICS AND QUANTITATIVE METHODS 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 536
SEKRETARIÁT / SECRETARY 539

ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY/ DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ŘEDITEL / HEAD OF DEPARTMENT 540
SEKRETARIÁT / SECRETARY 539