Poděkování za účast na mezinárodní konferenci Psychologie práce a organizace 2017 na FaME UTB ve Zlíně

Informace o průběhu mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 na FaME UTB ve Zlíně.

Ve dnech 24. – 25. 5. 2017 proběhla na FaME UTB ve Zlíně mezinárodní konference PPaO 2017, kterou pořádal Ústav managementu a marketingu, společně s Katedrou psychologie FF UK Praha, Katedrou podnikového hospodářství ESF MU Brno a Katedrou psychologie FF UP Olomouc. Jednání konference oficiálně zahájil děkan FaME, doc. David Tuček. Jednání konference probíhalo v plénu a ve 4 sekcích. Součástí doprovodného programu byla také návštěva Expozice Princip Baťa v Baťově institutu 14/15. Konference se zúčastnilo celkem 97 účastníků z České republiky a ze zahraničí. Na konferenci bylo prezentováno celkem 78 příspěvků, 9 zvaných přednášejících v plénu a 69 příspěvků v sekcích. Mezi účastníky bylo také 22 studentů, kteří se svými příspěvky vystoupili v sekcích. Účastníci v závěru hodnotili konferenci velmi dobře a ocenili výbornou přípravu průběhu programu konference a pobyt na FaME ve Zlíně. Sborník plných textů příspěvků přednesených na konferenci bude publikován elektronicky a indexován na WOS.

Programový výbor a pořadatelé konference PPaO 2017 děkují:

  • Všem účastníkům konference, že do Zlína přijeli a aktivně se na jednání konference podíleli,
  • pozvaným přednášejícím za zajímavé přednášky a podnětnou diskusi,
  • moderátorů sekcí za pomoc při jednání v sekcích,
  • studentům za aktivní vystoupení v sekcích a za jejich příspěvky na posterech,
  • účastníkům konference, že byli tolerantní k případným chybám a nedostatkům organizátorů,
  • děkují také mateřské fakultě, že byla vstřícná pro přípravu naší konference.

Doufáme, že jste byli s jednáním konference spokojeni, a že se vám ve Zlíně líbilo.   

Pomyslnou štafetu předáváme kolegům na FF UPJŠ do Košic a věříme, že se za rok, v roce 2018, v Košicích ve zdraví sejdeme!

 Aleš Gregar

DSC_0679.JPG