Podnikatelská akademie na FaME

podnikatelska akademie.jpg

Mezinárodní projekt Erasmus+ s názvem „Pilot project: Entrepreneurship education for University students“ reg. č. 2016-1-CZ01-KA203-023873,  jehož hlavním cílem je tvorba metodiky podporující podnikání studentů v rámci vysokoškolských studií a to nejen na univerzitách v České republice, ale i v zahraničí, má za sebou úspěšný první semestr výuky podnikání v rámci předmětu Podnikatelská akademie I, kterého se zúčastnilo 44 studentů.

Účastníci se v rámci kurzu seznámili s problematikou podnikání a definovali možné podnikatelské záměry, které by dále rádi dopracovali a  případně své podnikání realizovali. Tyto projekty v rámci prvního semestru rozpracovali za pomocí metodiky lean canvas do přijatelných závěrů a formulovali jasné zadání pro tvorbu business modelů svých nápadů v rámci navazujícího letního semestru.

Petr Novák, ředitel Ústavu podnikové ekonomiky FaME UTB ve Zlíně, na adresu Podnikatelské akademie uvedl: „Součástí výuky je i odborné vedení při přípravě a rozpracování prvotních podnikatelských nápadů studentů formou konzultací s poradcem pro začínající podnikatele - koučem, s cílem dovést je do vstupní fáze reálného business plánu komerčního start-upu a také prohloubit jejich motivaci k realizaci vlastního podnikání."

Obhajoby podnikatelských záměrů proběhly v prosinci 2017 před komisí složenou z představitelů jak akademické půdy, tak podnikatelského sektoru. Mezi studentskými nápady se objevily např. projekty „Snídaňovna“ nabízející podávání snídaní při cestě do zaměstnání, „Kreativní kavárna nejen pro rodiny s dětmi“ pořádající kurzy a semináře různého typu nebo „Škola vaření“ a další. Celkem se před porotou představilo 12 životaschopných projektů, kterým se studenti budou nadále věnovat a jejichž potenciál možné realizace zasahuje až do soutěže „Můj první milion“, kterou pořádá Technologické inovační centrum s cílem pomoci nastartovat byznys úspěšným účastníkům soutěže. Studenti v rámci diskuse dostali zpětnou vazbu ke svým projektům s cílem pomoci dopracovat předkládané nápady do úspěšného konce a reálných podnikatelských plánů.

V následujícím semestru účastníky kurzu Podnikatelská akademie II čekají odborné přednášky z různých oblastí podnikání, jako jsou právní aspekty, orientace na zákazníka a průzkum trhu, komunikace a propagace a další. Součástí výuky bude mentoring a koučing ze strany přednášejících odborníků a podnikatelů, kteří se studenty budou sdílet své zkušenosti z podnikání s cílem pomoci eliminovat chyby, kterých se začínající podnikatel může dopustit.

tk akademie.jpg