Podnikání se vyučuje na FaME v předmětu Podnikatelská akademie

podnikatelska akademie.jpg V letošním zimním semestru akademického roku byl otevřen na FaME nový předmět s názvem Podnikatelská akademie I., který je určen pro studenty všech fakult naší univerzity. Kurzu se nyní účastní přibližně 50 studentů, nejvíce jsou zastoupeni studenti z FHS, FaME a FMK.

Studenti se v průběhu kurzu seznámí s aspekty rozhodujícími o úspěchu podnikání, získají přehled o nejvýznamnějších podnikatelských oborech a příležitostech v regionu, dále se seznámí se základními oblastmi nezbytnými pro přípravu podnikatelského záměru např. marketingem, ekonomickém a finančním řízení v malém podniku apod.

foto55.JPG

Petr Novák, vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky FaME na adresu Podnikatelské akademie uvedl: „Součástí výuky je i odborné vedení při přípravě a rozpracování prvotních podnikatelských nápadů studentů formou konzultací s poradcem pro začínající podnikatele - koučem, s cílem dovést je do vstupní fáze reálného business plánu komerčního start-upu a také prohloubit jejich motivaci k realizaci vlastního podnikání."

V rámci výuky proběhnou také exkurze, kde se studenti setkají s podnikateli a ti jim přiblíží svůj reálný podnikatelský příběh. Podnikatelská akademie I probíhá každé úterý odpoledne a dění v tomto předmětu můžete sledovat  na facebooku s názvem Podnikatelská akademie.

podnikamsutb.cz

podnikatelska akademie.jpg