Pozvánka na Baťovu manažerskou školu

bms.png 30.11. - 1. 12. 2017 se uskuteční 13. běh kurzu Baťovy manažerské školy s názvem Budujme lidi, ne stroje.

Jednotlivé části kurzu přinášejí posluchačům informace o současných moderních metodách řízení, nabízejí také přehled o řízení ve firmě BAŤA, a. s. a zhodnocení možností využití principů tohoto systému řízení v současných podmínkách. V rámci kurzu vedle přednášek jsou využity i formy seminářů, případových studií a pracovních diskusí. Prostor je rovněž pro analýzu a řešení vlastních manažerských témat jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci po absolvování kurzu obdrží certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Co je přínosem BMŠ a proč se kurzu zúčastnit? Prof. Milan Zelený říká: „BMŠ oživuje myšlenky Tomáše a Jana Bati, kteří podnikali a dosáhli svých největších úspěchů, růstu a globální expanze ve dvacetiletém období nejhlubší světové krize, tzv. Velké Deprese. Nevnímali obecnou nejistotu, ale podnikali, tak jako každý, ve víru své doby - které však dokonale rozuměli. Tzv. "nejistota doby" vyplývá pouze z osobního nepochopení, kdy již (nebo ještě) nevíme co se děje a proč. Neznám důležitějšího vzdělání, než pochopit svoji vlastní dobu."

Přihlášku a více informací najdete zde:

 http://www.batovaskola.cz/

pozvanka-bms-11-2017-page-0.jpg