Pozvánka na certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA

Časový harmonogram: Jednotlivá soustředění budou vždy ve středu v těchto termínech: 20. 9. (9 – 17 h), 4. 10. (9 – 16 h), 20. 10. (9 – 16 h), 1. 11. (9 – 16 h), 15. 11 (9 – 16 h). Závěrečný workshop spojený s prezentacemi projektů bude 29. 11. od 14 h.

Certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA je určen pro
osoby, na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových
útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího
programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení
procesů, finančního řízení, s hlavními personálními činnostmi z pohledu
vedoucího pracovníka a s průmyslovým inženýrstvím. Vzdělávací program
je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného
kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání
z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže
reálnou znalost zvolené problematiky.

Bližší informace, včetně přihlášky najdete zde:

AKADEMIE BUSINESS MANAZERA.pdf