Pozvánka na Den klastrů

Akce bude 4. 10. 2017

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně pořádá Den klastrů ve Zlínském kraji 4. října 2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky. Partnery Dne klastrů je Zlínský kraj, město Zlín a Technologické inovační centrum.

Cílem této akce je seznámit návštěvníky s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR. Výsledky společných projektů firem v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů či expanze do zahraničí, které budou na akci prezentovány, prokážou, že aktivní klastrová politika a podpora klastrů v krajích se vyplácí.

Den klastrů ve Zlínském kraji, který bude na FaME, poskytne prostor pro představení klastrových organizací a jejich členů jak ze Zlínského kraje, tak i ostatních krajů a také je příležitostí pro navázání kontaktů a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dalšími subjekty z regionu a veřejné či výzkumně-vývojové sféry.

pozvanka_klastry.jpg

io-page-1.jpg

Registrovat se na akci můžete zde:
https://goo.gl/forms/KahW3FdqNIRuANgL2