Den klastrů ve Zlínském kraji

Národní klastrová asociace ve spolupráci s FaME začátkem října pořádala Den klastrů ve Zlínském kraji přímo v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky. Partnery Dne klastrů byl Zlínský kraj, město Zlín a Technologické inovační centrum.

Cílem akce bylo seznámit návštěvníky s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, ýsledky společných projektů firem v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů či expanze do zahraničí. Den klastrů ve Zlínském kraji poskytl prostor pro představení klastrových organizací a jejich členů jak ze Zlínského kraje, tak i ostatních krajů a také byl příležitostí pro navázání kontaktů a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dalšími subjekty z regionu a veřejné či výzkumně-vývojové sféry.

Video reportáž, fotografie i prezentace najdete zde:

http://klastr-portal.cz/cs/den-klastru-ve-zlinskem-kraji

DSC_0675.JPG

pozvanka_klastry.jpg

io-page-1.jpg