Pozvánka na konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Ve dnech 26.4. – 27.4. 2017 se v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již tradiční mezinárodní vědecká konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, na kterou Vás touto cestou srdečně zveme.

Bližší informace o konferenci a možnostech, jak se přihlásit, najdete na stránce http://ufu.utb.cz/konference. Termín pro zasílání příspěvků je 31. ledna 2017. 

Všechny přijaté příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, který bude přihlášen k zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), kde jsou uvedeny rovněž sborníky z předchozích ročníků konference v letech 2011, 2013 a 2015. 

Na setkání s Vámi na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se těší organizační tým