Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Fotografie z konference najdete zde:

https://www.facebook.com/pg/fame.utb/photos/?tab=album&album_id=1447975405245912

Bližší informace o konferenci najdete na stránce http://ufu.utb.cz/konference.

Mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi byla slavnostně zahájena uvítáním posluchačů děkanem Fakulty managementu a ekonomiky, doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D., prorektorkou doc. Adrianou Knápkovou, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Drahomírou Pavelkovou.

Přítomní Ing. Bjalek, Ing. Mojmír Hampl, M.Sc. Ph.D.,  Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA, prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. a Ing. Petr Zahradník, MSc. byli následně představeni jako účastníci plenárního zasedání a hlavních panelových diskuzních sekcí.

Ing. Miloslav Bjalek, výkonný ředitel Continental Barum s.r.o. pro oblast Finance a Controlling odpřednášel téma „Vnější a vnitřní faktory řízení výkonnosti ve výrobní firmě“. Následovala přednáška „Bitcoin, kryptoměny a tradiční peněžní politika“, víceguvernéra České národní banky, Ing. Mojmíra Hampla, M.Sc. Ph.D.

Prof. Kenneth A. Kriz, Ph.D., ředitel Kansas Public Finance Center v USA, který měl být dalším přednášejícím na plenárním zasedání, bohužel však nemohl do České republiky přicestovat. Doc. Adriana Knápková, Ph.D. obeznámila proto přítomné posluchače s možností shlédnout opakovaně video plánované prezentace prof. K. A. Krize, Ph.D. „It's Going to be Huge: US Public Finance in the Trump Years" na stránkách konference.

Generální ředitel MasterCard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko, Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA informoval ve své přednášce o možnostech „Zvýšení efektivity obchodu a provozu díky platbám a datům“. Na globální otázku shodnou s názvem přednášky „Světová ekonomiko: Kam kráčíš?“ poskytl zajímavé náměty a výhledy prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd. Plenární jednání zakončil svou přednáškou „Aktuální výzvy hospodářské politiky EU pro Českou republiku i země V4“ Ing. Petr Zahradník, MSc., ekonomický expert a poradce prezidenta HK ČR.

Slavnostní uvítání i plenární zasedání se konalo plně v anglickém jazyce.

Nejvíce příspěvků bylo z ČR (61) a SR (31), Vietnam (19), další země Romania, Bulgaria, Russia, Moldova, Poland, Pakistan, Hungary, Croatia, Bangladesh.

DSC_0192.JPG

Zpráva k moderování Sekce 1 – čtvrtek 15.30 – 17.30 – posluchárna C

     V sekci mělo být prezentováno 13 příspěvků, z nichž ve skutečnosti jsme slyšeli 11. Příspěvky byly zaměřeny na oblast financování podniků, zejména v sektoru malých a středních podniků a také jeden příspěvek, jehož autorem byl Grzegorz Michalski, týkající se vztahu zadluženosti a vlastního kapitálu v polských neziskových organizacích. Relativně větší diskusi vyvolal příspěvek studenta doktorského studijního programu z FaME, Florina Aliu (spoluautoři Adriana Knápková, Liridon Kryeziu, Mehmet Bagis) zaměřený na problematiku privatizace státem vlastněných společností v Kosovu, konkrétně Prishtina International Airport. Velmi zajímavý byl také příspěvek autorů Tomáš Krabec (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.) a Romana Čižinská (Univerzita Hradec Králové), jehož cílem byla snaha o vyčíslení ušlého zisku v souvislosti se vzniklou škodní událostí v konkrétním podniku jako argumentu pro vymáhání ušlých financí při soudních jednáních. Velmi profesionálně přednesl příspěvek také další student doktorského studijního programu FaME, Ashiqur Rahman z oblasti faktorů determinujících objem úvěru v sektoru malých a středních podniků. Hojné zastoupení v naší sekci mělo několik kolegů z Univerzity v Žilině prezentujících pět příspěvků týkajících se čtyřletého projektu, jehož jsou členové, zaměřeného na vytvoření měřitelných nástrojů hodnoty značky.

     Celkově byla sekce úspěšná a jistě i podnětná pro všechny zúčastněné, které tvořili nejen prezentující a jejich kolegové, ale i další zájemci jako hosté.

Panel Discussion II (lecture hall D):

„EUROPE AND GLOBAL ECONOMY TODAY“

discussed by prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. and Ing. Petr Zahradník, MSc.

Session Chair:  Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

 V rámci panelové diskuze Evropská a globální ekonomika dneška byli přítomni hlavní řečníci prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, Ph.D. a Ing. Petr Zahradník, MSc.

Diskuzi otevřel moderátor Ing. Martin Mikeska, Ph.D. otázkou kde se zastaví současná ekonomie, když jsou zdroje lidstva takřka nekonečné. V rámci panelu se řečníci věnovali řadě makroekonomických témat. Diskutován byl vznik ekonomické krize, který podle prof. Sipka byl zapříčiněn selháním morálně-etického aspektu jednotlivých skupin i jednotlivců. Debata se věnovala také aktuálnímu vývoji Evropské unie, převážně pak Brexitu, Frexitu a možným důvodům současného stavu. Řečníci vidí příčiny této situace v neschopnosti politických elit a chybějícími leadershipu. Dr. Mikeska dále otevřel diskuzi na téma vlivu amerického dolaru (jakožto rezervní měny) na vývoj krize ve Spojených státech. Pozornost byla věnována transatlantickému obchodu a důvodu nekonkurenceschopnosti  Evropy. Z rozhovoru řečníků vyplynulo, že budoucí ekonomické centrum světa je možné očekávat v jihovýchodní Asii, konkrétně Číně a Indii. Otevřeno bylo ještě mnoho makroekonomických témat, jako například inovace, sociální a digitální ekonomika. Dotaz z řad hostů padl na kvalitu absolventů a zapojení podniků do oblasti terciárního vzdělávání. Posledním diskutovaným tématem bylo přijetí /nepřijetí eura v České republice a zhodnocení intervencí České národní banky. V rámci této plodné diskuze, do které se zapojovali taktéž hosté, bylo představeno velké množství oblastí pro zamyšlení nebo hlubší debaty.