Profil fakulty

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajišťuje výchovu kvalitních odborníků v oblastech

  • management a marketing, design management
  • management ve zdravotnictví 
  • finance 
  • účetnictví a daně 
  • podniková ekonomika 
  • řízení výroby a kvality 
  • průmyslové inženýrství 
  • veřejná správa a regionální rozvoj 

Fakulta poskytuje vzdělání ve studijních programech bakalářských, magisterských i doktorských, a to jak v českém jazyce, tak také vybrané obory v jazyce anglickém.

Vychovává odborníky v praktických záležitostech. Díky projektům zaměřeným na praxi nabízí svým studentům možnosti získání zkušeností na stážích ve významných společnostech, jako např. Baťa a.s., Continental Barum s.r.o., Deloitte, Moravský peněžní ústav, Slovácké strojírny, a.s., a další. 

Od poloviny 90. let fakulta intenzivně navazuje a rozvíjí kontakty i spolupráci s vysokými školami v zahraničí, čímž poskytuje svým studentům jedinečnou příležitost vycestovat na studijní pobyty či pracovní stáže. 

Fakulta se významně podílí také na vědecko-výzkumné činnosti a vytváří zázemí pro rozvoje klastrových iniciativ v regionu. Pro podporu vědecko-výzkumné práce a zintenzivnění spolupráce s praxí bylo založeno Centrum aplikovaného výzkumu. 

Absolventi Fakulty managementu a ekonomiky nacházejí uplatnění v oblastech bankovního managementu, v průmyslových podnicích, obchodních společnostech, službách, ve státní správě i samosprávě.

fame_foto3.jpg