Rekonstrukce poslucháren A a B

Výuka z těchto poslucháren se přesouvá od 19.3.2018 a to Posl. A (121) do U1/posluchárna III. 335 a Posl B. (122) do U1/posluchárna IV. 435 a od 26.3. se přesune i výuka z posluch. C a D!

Milé kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

vzhledem k rekonstrukci poslucháren A a B, která bude probíhat v rámci projektu OPVVV

GEPOS a která začne již 19. 3. 2018, si vás dovoluji upozornit na přesun výuky:

Učebna

Velikost

Náhrada

Velikost

Od 19. 3. 2018

 

 

 

Posl. A (121)

80

U1/posluchárna III.  335

181

Posl B. (122)

80

U1/posluchárna IV. 435

128

Od 26. 3. 2018

Posl. C (O127)

80

U10/415

40

Posl. D (O128)

80

U10/410

34

Bohužel nejsme schopni v tuto chvíli odhadnout intenzitu hluku při rekonstrukci poslucháren A a B. V případě, že by hluk byl značný a v posluchárnách C a D to znemožňovalo výuku, bude výuka z těchto poslucháren přesunuta okamžitě.

O dalších náhradách našich poslucháren, které se dotknou výuky v letním semestru, budete včas informováni. 

Děkuji za vstřícnost 

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání