Sdílíme své znalosti s manažery z praxe

Vědecký tým, vedený Ing. Janou Matoškovou, Ph.D., který pracuje na projektu Zvýšení výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu, si stanovil za cíl vytvořit nástroj pro měření úrovně sdílení znalostí v organizaci a dopadů tohoto sdílení na výkonnost organizace. Díky tomuto projektu jsme shromáždili poznatky o tom, jak sdílení znalostí ovlivňuje finanční výkonnost firmy, či jak sdílení přispívá k inovacím. Zajímalo nás ale i to, jak může firma sdílení znalostí podpořit, jakou roli zde hraje nastavení personálních činností, či který druh motivace má na sdílení největší vliv. To vše nejen na základě publikovaných studií ve světě, ale hlavně díky vlastnímu empirickému výzkumu v prostředí firem v ČR. Své poznatky jsme se rozhodli přednést manažerům z firem, vyvolat mezi manažery diskusi o těchto výsledcích, ale především jim také dát možnost sami mezi sebou sdílet své zkušenosti o tom, jak ve svých firmách sdílení znalostí podporují. Byli jsme zvědaví, co se jim při tom osvědčilo a co třeba ne. Proto jsme na FaME koncem října uspořádali workshop pro manažery na téma Sdílení znalostí a výkonnost organizace. O akci byl mezi manažery velký zájem a workshop jsme zopakovali znovu koncem listopadu zase pro jiné účastníky.

Byla řeč o tom, jak je důležité pro sdílení znalostí si s pracovníky budovat důvěru. A že důvěra znamená i to, že když svým podřízeným svěřím náročný a důležitý úkol, že jim opravdu důvěřuji, že ho splní dobře a nemám pak tendence jim do toho zasahovat třeba jen proto, že si myslím, že já bych ten úkol splnil lépe.

Také jsme se dověděli, že se osvědčilo dát nejlepší kávovar na dílnu, protože konstruktéři z kanceláří nejsou líní si pro dobrou kávu zajít až tam, a tím se častěji vídají s lidmi z výroby, více spolu komunikují a snadněji řeší problémy. Nebo, že pomáhá na nějaký čas převést špičkového technického pracovníka do oddělení prodeje, aby pochopil, s jakými problémy se musí prodejci vypořádat, měl pak k jejich práci větší úctu a poznal, že obě tyto profese se navzájem potřebují. Diskuze byly opravdu bohaté a sami manažeři se na závěr shodli na tom, že by uvítali taková setkání častěji především proto, že jim byla vytvořena možnost navzájem sdílet své zkušenosti.

IMG_20171025_150523.jpg