Směrnice děkana

 • zip SD 01/2018 přílohy
  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek
 • pdf SD 01/2018
  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek
 • pdf SD 10/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, obory Management a marketing, Podniková ekonomika a Finance, vyučovaných v anglickém jazyce na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • pdf SD 08/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce
 • pdf SD 11/2017
  Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 • pdf SD 09/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/19
 • pdf SD 07/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19
 • pdf SD 06/2017
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
 • pdf SD 05/2017
  Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • pdf SD 04/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19
 • pdf SD 03/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Economics and management oboru 6208V038 MANAGEMENT AND ECONOMICS vyučovaného v anglickém jazyce a doktorského studijního programu P6202 Economic Policy and Administration oboru 6202V010 FINANCE vyučovaného v anglickém jazyce, pro akademický rok 2018/19
 • pdf SD 14/2016
  O pravidlech komunikace FaME s médii
 • pdf SD 8/2016
  Směrnice děkana, kterou se ruší neplatné SD
 • zip SD 7/2016
  Směrnice děkana o podmínkách realizace projektů
 • pdf SD 1/2015
  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek  - nahrazuje SD 1/2013

Archiv


 • pdf SD 02/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/18 – 2. kolo
 • pdf SD 01/2017
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18 – 2. kolo
 • pdf SD 10/2016
  Směrnice Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do navazujících magisterských studijních programů, vyučovaných v anglickém jazyce, oborů Management a marketing, Podniková ekonomika a Finance, pro akademický rok 2017/18.
 • pdf SD 09/2016
  Směrnice děkana Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/18
 • pdf SD 13/2016
  Směrnice děkana ke SR 17/2013 - Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
 • pdf SD 12/2016
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18
 • pdf SD 11/2016
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/18
 • pdf SD 5/2016
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2017/18
 • pdf SD 6/2016
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Economics and management oboru 6208V038 MANAGEMENT AND ECONOMICS vyučovaného v anglickém jazyce a doktorského studijního programu P6202 Economic Policy and Administration oboru 6202V010 FINANCE vyučovaného v anglickém jazyce, pro akademický rok 2017/18
 • pdf SD 4/2016
  Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • pdf SD 3/2016
  Jednací řád oborové rady FaME doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Management a ekonomika
 • pdf SD 2/2016
  Jednací řád oborové rady FaME doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, studijní obor Finance
 • pdf SD 1/2016
  Jednací řád RSP FaME
 • pdf SD 3/2015
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2016/17
 • pdf SD 2/2013
  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit (nahrazuje směrnici 4/2012)
 • pdf SD 1/2013
  2013 Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek - nahrazuje SD 2/2012
 • pdf SD 4 /2012
  Nahrazuje směrnici 4/2011,Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit
 • pdf SD 3/2012
  Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • č. 2/2012

  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek Nahrazuje směrnici 3/2011

 • č. 1/2012

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do navazujícího magisterského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2012/2013

 • č. 9/2011

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijníh programů pro akademický rok 2012/2013

 • č. 8/2011

  Podmínky pro přijetí do formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2012/2013

 • č. 7/2011

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2012/2013

 • č. 6/2011

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2012/2013

 • č. 4/2011- nahrazeno SD 4/2012

  Hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit

 • č. 3/2011- nahrazeno SD 2/2012

  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

 • č. 2/2011

  Dodatek ke Směrnici č. 11/2010

 • č. 1/2011

  Dodatek ke Směrnicím č. 9/2010 a 10/2010

 • č. 11/2010

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy a kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2011/2012

 • č. 10/2010

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2011/12

 • č. 9/2010

  Podmínky pro přijetí do formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2011/12

 • č. 8/2010

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do navazujícího magisterského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2011/2012

 • č. 7/2010

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2011/2012

 • č. 5/2010- nahrazeno SD 3/2011

  Nahrazuje směrnici 4/2009, Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

 • č. 4/2010- nahrazena SD 5/2011

  Výše stipendia studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia

 • č. 3/2010- nahrazeno Vnitřní normou FaME doplňující SR/6/2012 Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB

  Uznávání části studia v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus

 • č. 2/2010

  Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče do bakalářských studijních programů

 • č. 9/2009

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do navazující magisterského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2010/2011

 • č. 8/2009

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2010/2011

 • č. 7/2009

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2010/11

 • č. 6/2009

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do bakalářského studijního programu, vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2010/2011

 • č. 5/2009

  Podmínky pro přijetí do formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2010/11

 • č. 4/2009

  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

 • č. 3/2009- nahrazeno SD 6/2010

  Nahrazuje směrnici 3/2008, Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně doplňující část třetí, ustanovení pro studium v doktorském studijním programu a část čtvrtou společné ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byla nahrazena SD 6/2010

 • č. 1/2009

  Podmínky pro přijetí do prezenční formy studia akreditovaného bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Řízení výroby a kvality pro akademický rok 2009/10

 • č. 2/2009- nahrazena SD 4/2010

  o výši stipendia doktorských studijních programů v prezenční formě studia - nahrazuje směrnici č. 6/2008

 • č. 12/2008

  Podmínky pro přijetí do prezenční a kombinované formy studia akreditovaného bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, obor Účetnictví a daně pro akademický rok 2009/10

 • č. 11/2008

  Podmínky pro přijetí a studium do prezenční formy studia na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do navazujícího magisterského studijního programu,vyučovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2009/2010

 • č. 10/2008

  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek - nahrazuje směrnici č. 2/2008

 • č. 09/2008

  o podmínkách pro přijetí do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2009/10

 • č. 08/2008

  o podmínkách pro přijetí do formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2009/10

 • č. 07/2008

  o podmínkách pro přijetí do prezenční formy studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2009/10

 • č. 06/2008- nahrazena SD 2/2009

  o výši stipendia pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě studia

 • č. 05/2008

  o uznávání části studia v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus

 • č. 04/2008

  Fond podpory tvůrčích činností Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • č. 02/2008

  Organizace, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

 • č. 01/2008- nahrazena SD 10/2011

  Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 • č. 02/2006- nahrazena SD 3/2008

  Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně doplňující část třetí, ustanovení pro studium v doktorském studijním programu a část čtvrtou společné ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • č. 01/2006

  o uznávání části studia v zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus

 • č. 03/2004 - nahrazena SD 2/2006

  O ORGANIZACI STUDIA DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU - nahrazena SD 2/2006

 • č. 01/2005- nahrazena SD 1/2006

  o výši stipendia pro studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia

 • č. 02/2004- nahrazena SD 1/2005

  o výši stipendia pro studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia

 • č. 01/2004- nahrazena SD 1/2008

  pro habilitační řízení

 • č. 07/2002

  o přiznání stipendia na Fakultě managementu a ekonomiky

 • č. 06/2002- nahrazena SD 2/2003

  o výši stipendia pro studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia

 • č. 05/2002

  pro započítávání pedagogických výkonů na FaME UTB

 • č. 04/2002

  pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí

 • č. 01/2002

  k celoživotnímu vzdělávání - aktualizace 2009

 • č. 02/2003 - nahrazena SD 2/2004

  o výši stipendia pro studenty doktorského studijního programu v prezenční formě studia

 • č. 10/2011

  Nahrazuje SD 1/2008 Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

 • č. 5/2011

  Nahrazuje směrnici 4/2010, Výše stipendia studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia

 • č. 6/2010

  Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně doplňující část třetí, ustanovení pro studium v doktorském studijním programu a část čtvrtou společné ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • č. 1/2010

  Směrnice Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univezity Tomáše Bati ve Zlíně

 • č. 03/2008

  Nahrazuje směrnici 2/2006 Doplněk Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně doplňující část třetí, ustanovení pro studium v doktorském studijním programu a část čtvrtou společného ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • č. 01/2003

  o přestupu studentů FaME z prezenční na kombinovanou formu studia

 • č. 03/2002

  o přestupu studentů FaME mezi prezenční a kombinovanou formou studia

 • č. 02/2002

  o zásadách provozu služebního osobního automobilu