Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí 2017/2018

Bakalářské studijní programy

pdf SD 11/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Magisterské studijní programy

pdf SD 12/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Zápisy z přijímacího řízení 2016/2017

Podmínky pro přijetí 2016/2017

Bakalářský studijní program

Magisterský studijní program

Doktorský studijní program