Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí 2018/2019

Bakalářské studijní programy

SD 07/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

Magisterské studijní programy

SD 09/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/19

Doktorské studijní programy

pdf SD 04/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19

Podmínky pro přijetí 2017/2018 – 2. kolo

Bakalářské studijní programy

pdf SD 02/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/18 – 2. kolo

Magisterské studijní programy

pdf SD 01/2017
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18 – 2. kolo

Podmínky pro přijetí 2017/2018

Bakalářské studijní programy

pdf SD 11/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Magisterské studijní programy

pdf SD 12/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Doktorské studijní programy

pdf SD 5/2016
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa oboru FINANCE pro akademický rok 2017/18

Zápisy z přijímacího řízení 2017/2018

Zápisy z přijímacího řízení 2016/2017

Podmínky pro přijetí 2016/2017

Bakalářský studijní program

Magisterský studijní program

Doktorský studijní program