Spolupráce FaME na společném studijním programu s Baku Business University v Ázerbájdžánu

FaME se podařilo prohloubit čtyřletou spolupráci s BBU, a to novou smlouvou o spolupráci na společném studijním programu typu „double degree“. V červenci Baku Business University v Ázerbájdžánu navštívili naši proděkani Přemysl Pálka a Michal Pilík.

Doposud obě instituce participovaly společně na projektu Erasmus Mundus, který byl koordinován partnery z Řecka, konkrétně Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. V rámci projektu EFFORT navštívily Zlín nejen desítky studentů, ale také několik akademiků. Mobility studentů a vzájemná provázanost (podobnost) mezi studijními programy vedla obě instituce k myšlence nové spolupráce, během níž mohou úspěšní studenti dosáhnout na vysokoškolský diplom z obou škol současně. Nově podepsaná smlouva definuje systém bilaterální spolupráce a otevírá tak možnost k pokračování v dobře nastavené spolupráci i do budoucna. Reportáž ze setkání vysílala i
Ázerbájdžánská státní televize.
Baku Business University byla založena v roce 1993. V současné době univerzita nabízí tamním studentům 15 studijních programů na bakalářské a magisterské úrovni. Univerzita má dvě fakulty (Fakulta podnikání a managementu a Fakulta ekonomie a managementu) a osm ústavů (Účetnictví a auditu, Marketingu a managementu, Financí, Ekonomie, Průmyslového inženýrství, Humanitních věd, Matematiky, Jazyků). Součástí univerzitního kampusu je i moderní knihovna, počítačová laboratoř, speciální výukové prostory pro výuku jazyků a samozřejmě i menza. Univerzita je situována v centru Baku a nabízí konkurenceschopné vzdělávací prostředí.

baku1.jpg