Spolupráce se společností ALSA Sebranice

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů ve spolupráci s Ústavem managementu FAME připravuje vzájemnou spolupráci se společnosti ALSA Sebranice. V rámci projektu implementace konceptu Průmysl 4.0 budou analyzovány a projektovány výrobní procesy a navazující systémy totálně produktivní údržby. Snahou je přinést nové poznatky společnosti ALSA a zároveň poskytnout prostor pro testování nových metodik ze strany našich odborných ústavů.