Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice v akad. roce 2018/2019

Termín pro odevzdání přihlášek: do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT

Čínská vláda nabízí českým zájemcům 58 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019.

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:  
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10