Účast FaME a FLKŘ na Průmyslových veletrzích v Praze

Fakulta logistiky a krizového řízení se ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky zúčastnila série „Průmyslových veletrhů Praha“, které se konaly 9. - 12. května 2017 na letňanském výstavišti PVA Expo Praha. Akce probíhala na ploše tří výstavních hal, zúčastnilo se jí přes 200 firem, organizací, institucí a partnerů a zahrnovala celkem 7 mezinárodních veletrhů – FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR ENERGO Smart, FOR INFOSYS, FOR WELD, 3Dexpo a FOR LOGISTICS. A právě posledního jmenovaného byl součástí také stánek FLKŘ a FaME, jehož účelem bylo dosáhnout několika vytyčených cílů:

-        Získat povědomí o velikosti a potenciálu veletrhu vzhledem ke dlouhodobým cílům obou fakult,

-        oslovit studenty středních škol z oblasti logistiky, průmyslového a rizikového inženýrství, řízení výroby a kvality a dalších technických a ekonomických směrů a poskytnout informace o možnostech vysokoškolského studia na UTB,

-        navázat kontakty s firmami a organizacemi, které by mohly poskytnout zázemí pro studentské či absolventské stáže, bilaterální projekty a spolupráce v rámci vědecko-výzkumné činnosti FLKŘ a FAME UTB,

-        získat povědomí o nejčastěji diskutovaných tématech v oblasti logistiky, průmyslového a rizikového inženýrství,

-        zviditelnit činnosti a nabídky studia obou fakult v očích veřejnosti a firem.

Doprovodný program pak tvořily jednotlivé konference, přednášky, diskuse a workshopy. Workshop od společnosti Everesta, s.r.o. na téma „Plýtvání ve výrobě a jak přimět pracovníky, aby se jim zabývali“ se zaměřil na problematiku zeštíhlování nákladů na provoz a výrobu, snížení rizik ve výrobě a především na komunikaci napříč jednotlivými úrovněmi managementu.

Naopak konference nazvaná „BOZP, tradiční a nová rizika v průmyslu“ přinesla nové a zajímavé pohledy na pracovní schopnost zaměstnanců a péči o jejich zdraví, průmyslovou ergonomii a ergonomický design pracovišť, zejména v souvislosti s příchodem „průmyslu 4.0“. S tím souviselo také tamní představení a ukázka nového, dnes již patentovaného, měřícího zařízení s názvem „DataLogger“. Výsledkem projektu, jehož hlavním řešitelem byla Fakulta managementu a ekonomiky UTB a který vedl současný děkan FaME, doc. Ing. David Tuček, Ph.D., bylo vyvinutí zařízení, jež monitoruje lokální svalovou zátěž pracovníků a napomáhá tak k prevenci jejich zdravotních problémů, často souvisejících právě s neergonomickým uspořádáním pracovišť.

Domníváme se, že účast FLKŘ na výše zmíněných akcích a spolupráce s FaME je velmi přínosná a věříme, že se veletrhu obě fakulty v dalších letech znovu zúčastní.