Veřejná sbírka pro rodinu v nouzi, prodej náramků UTB byla úspěšná

Veřejná sbírka pro rodinu v nouzi, prodej náramků UTB s názvem „Pro dobrý pocit UTeBe“, kterou pořádali studenti předmětu Manažerská etika, z FaME a zaštiťovala ji organizačně Charita Zlín, byla úspěšná, celkem se podařilo vybrat 34 302 Kč, děkujeme všem, kteří přispěli.

Každý rok, v rámci předmětu Manažerská etika, se studenti zapojují do různých projektů a aktivit, které jsou nad rámec jejich povinností a mají pozitivní dopad na společnost /okolí/ přírodu atd. V minulosti proběhla např. sbírka hraček pro školu v Nikaragui, darování krve, dobrovolnické projekty, kde byli zapojeni také zaměstnanci FaME, podpora Fair trade (realizace férové snídaně aj.), spolupráce s neziskovkami (např. zlínská Naděje – příprava benefičního plesu aj., IZAP Slunečnice atd.)…

Studentky si letos samy zvolily místo klasického zpracování seminární práce právě uspořádání veřejné sbírky.

Z původně plánovaného prodeje náramků během rakce rozsvícení vánočního stromku, kde se akce setkala s velkým ohlasem a holky tak následně prodávaly také v další dny náramky v knihovně UTB, na FaME a nakonec na žádost pana starosty také na jarmarku v Březnici.

Děkujeme všem!!!

vybraná částka.jpg