Vyhlášení voleb do Akademického senátu FaME pro funkční období 2017-2020

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do Akademického senátu FaME pro funkční období 2017-2020, které se budou konat 14. listopadu 2017