Výsledky fakultní soutěže Studentská vědecká a odborná činnost 2017

DSC_0087.JPG

Cílem soutěže bylo zpracování a prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů. V rámci soutěže studenti pod vedením školitele zpracovali příspěvek, který poté prezentovali před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže bylo mimo jiné také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a případně také připravit studenty na doktorské studium. Celkem se SVOČ zúčastnilo 29 studentů.

DSC_0106.JPG

Letos v dubnu se konal 13. ročník soutěže a to ve dvou kategoriích a zde jsou výsledky:

Studentská vědecká a odborná činnost SVOČ 2017

Sekce podnikohospodářská

1. místo - Vít Miláček, příspěvek: Možnost uplatnění vybraných logistických technologií a metod ve vybraném podniku.

2. místo - Johanka Šimková, příspěvek: Korelace indikátorů udržitelného rozvoje s výjezdovým cestovním ruchem zemí Evropské unie.

3. místo - Monika Janošková, Vendula Psotová, příspěvek: Vliv finančních faktorů na formování sklonu k podnikání vysokoškolských studentů v České republice.

Sekce finanční

1. místo - Robert Janota, příspěvek: Rozvoj strojírenského průmyslu v ORP Uherský Brod s využitím Strukturálních fondů EU.

2. místo - Lenka Pavlačková, Filip Ondráš, příspěvek: CFA Research Challenge, Strategická analýza, Forecast, Valuácia.

3. místo - Vendula Kolářová, příspěvek: Míra důležitosti jednotlivých faktorů při výběru předmětu UDK na FAME.

DSC_0424.JPG

DSC_0101.JPG