Výsledky Studentské vědecké a odborné činnosti 2018

Výsledky soutěže

1. místo – Lucie Mikelová a Eliška Zapletalíková

Název příspěvku: Vztah studentů k podnikání na českých univerzitách

2. místo – Lukáš Zlámal

Název příspěvku: Analýza implementace konceptu Smart city v Moravskoslezském a Zlínském kraji

3. místo – Allena Kulleová

Název příspěvku:  Metodika přechodu z daňové evidence na účetnictví pro OSVČ

Dne 10. dubna 2018 se v rámci Studentské vědecké činnosti na FaME uskutečnilo fakultní kolo 11 soutěžních příspěvků. Soutěžící prezentovali své příspěvky, které byly opět na dobré úrovni, a proto  výběr těch nejlepších nebyl  pro členy odborné komise snadným úkolem, nicméně po dlouhé debatě komise mohla vyhlásit tři nejlepší příspěvky.

Doufáme, že v následujících letech se bude kvalita soutěže neustále zvyšovat, a že studenti se budou nejen o tuto soutěž, ale obecně o výzkumnou a odbornou činnost nad rámec běžné výuky, více zajímat. Byli bychom velmi rádi, kdybychom se opět v příštích letech přiblížili k 20 soutěžním příspěvkům.

Pro nejlepší příspěvky jsou vždy připraveny zajímavé finanční ceny v podobě mimořádných stipendií, či také věcných odměn. Ovšem je nutné zmínit, že finanční odměna formou mimořádného stipendia byla připravena pro všechny zúčastněné studenty. Pro všechny studenty byla také připravena odměna v podobě digitálního předplatného časopisu Ekonom, čímž děkujeme také vydavatelství eConomia.

Vítězové soutěže mají navíc možnost zúčastnit se 10. května 2018 Student Scientific International Conference (ŠVOČ) konané ve Zvolenu.

Dovolíme si citovat také jednu spontánní reakci účastníka letošního ročníku: „…Je to naprosto nedocenitelná zkušenost setkat se s tak významnými osobami v rámci FaME i s tolik zkušenějšími studenty. Určitě to nebyl ztracený čas, ale spíš čas, kdy jsme se dozvěděli o mnoha zajímavých tématech a rozšířili jsme si opět své ekonomické znalosti.“

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že v dobré práci vytrváte a potkáme se třeba v doktorském studijním programu!

Organizační tým SVOČ

DSC_0683.JPG

DSC_0685.JPG